NEDENSTÅENDE FORTROLIGHEDSERKLÆRING ANGÅENDE PERSONOPLYSNINGER GÆLDER SMITH-CO.DK
Bemærk, hvis dette ikke kan accepteres undlad da brugen af webshoppen.
Ved brugen af smith-co.dk accepteres nedenstående indhold:

 

Personlige oplysninger:
Ved bestilling af varer på denne webshop oplyser du personlige oplysninger så som: navn, adresse, e-mail og telefon - her gemmes ingen personfølsomme oplysninger.
De personlige data bruges med det primære formål at levere den bestilte vare, men også internt til analyser der giver mere målrettet markedsføring.
E-mail benyttes til nyhedsbreve, men kun mod accept.
Oplysningerne sælges eller videregives ikke til tredjemand uden samtykke fra dig.

Vi gemmer kun dit navn, email og adresse i vores system af regnskabsmæssige årsager i henhold til bogføringsloven.Ønsker du indsigt, eller at gøre indsigelse mod de registeret oplysninger bedes du rette din henvendelse til info@smith-co.dk.


Ikke-personlige oplysninger:

Ved færden og handel på denne webshop indsamles oplysninger via cookies og logfiler. 

Disse oplysninger er ikke personfølsomme og består primært af hvilke sider der er mest besøgt, hvad der lægges i kurven uden køb, hvor lang tid der bruges på de enkelte sider, og andre data der kan forbedre din oplevelse i fremtiden.