...børn og biler må ikke komme i klemme!

Når vi taler om sikkerhedssystemer i forbindelse med automatik, handler det om at port, vejbom etc skal stoppe eller ændre retning, hvis personer eller biler kommer på tværs når den er ved at åbne elle lukke.

 

Der er forskellige muligheder for at opnå korrekt sikkerhed omkring porten

  • Fotoceller opsættes i sæt som sender IR lysstråle mod hinanden og registrere hvis denne brydes.
  • Klemlister der registrere fysisk tryk eller slag.
  • Vejspoler der registrere hvis der er et køretøj i feltet.
  • Radar der reagere på køretøj eller person inden for et afgrænset område.
  • Yderligere kan opsættes gult advarsels blink der visuelt viser at porten er i drift.